Trả lời phóng viên VietNamNet về giá xăng dầu thời gian qua, lãnh đạo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho hay: Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu, nhất quán thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước; gắn với đó là việc công khai, minh bạch công tác điều hành giá theo quy định.

Với diễn biến tăng liên tục của giá xăng dầu thành phẩm thế giới từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý giá cho rằng: Việc giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng trong một số kỳ điều hành ngày 2/4, 17/4 và 2/5 đã phản ánh xu hướng tăng giá của giá xăng dầu thế giới thời gian qua.

"Hiện nay, diễn biến giá xăng dầu thế giới được theo dõi sát và cơ bản vẫn nằm trong dự báo từ đầu năm", Cục Quản lý giá nhận xét.

{keywords}
Sẽ rà soát lại các quy định liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá - vẫn giao cho Liên Bộ theo dõi tình hình chặt chẽ để có báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo điều hành giá khi có những diễn biến bất thường về xăng dầu; chủ động kịch bản điều hành bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân cả năm từ 3,3-3,9% CPI.

Theo Cục Quản lý giá, việc điều hành giá xăng dầu trong thời gian gần đây tuy có những tác động nhất định làm tăng CPI nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, theo đúng kịch bản đã đề ra, phù hợp với những đánh giá tác động của các Bộ, ngành và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Qua 4 tháng cho thấy diễn biến chỉ số giá vẫn nằm trong các kịch bản đã đề ra.

Đối với tình hình trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Cục Quản lý giá cho biết: Theo số liệu đã công bố thì tính đến hết ngày 31/3/2019, số dư Quỹ âm 620 tỷ đồng. 

Ước đến thời điểm cuối tháng 4/2019, số dư Quỹ bị âm khoảng 1.000 tỷ đồng. 

Trước các ý kiến của Hiệp hội xăng dầu Việt Nam về bỏ giá cơ sở, bỏ Quỹ bình ổn giá, đổi tần suất điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 ngày xuống 10 ngày, Cục Quản lý giá cho biết: Những vấn đề về giá cơ sở, tần suất điều chỉnh giá và Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian thực hiện và cũng từ thực tiễn đời sống phải có đánh giá và rà soát lại các quy định.

Vì vậy, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đánh giá, rà soát để có đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Vì vậy, Cục Quản lý giá cho biết: Đối với các ý kiến của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam sẽ là một trong các thông tin để nghiên cứu, đánh giá làm rõ những mặt được, hạn chế đối với người tiêu dùng và nền kinh tế; trên cơ sở đó xem xét trong việc đề xuất các phương án cụ thể cho việc sửa đổi bổ sung Nghị định 83.

Lương Bằng