Kiều Oanh (theo Theo WSJ)

Cỗ máy này sẽ hiện thực hóa giấc mơ sống trên Mặt trăng?

Cỗ máy này sẽ hiện thực hóa giấc mơ sống trên Mặt trăng?

Nhóm khởi nghiệp của Nhật Bản đã thiết kế và thử nghiệm một cỗ máy đặc biệt giúp con người tìm kiếm cơ hội cư trú được trên Mặt trăng.