The Hobbit - The Battle of the Five Armies

Cập nhập tin tức The Hobbit - The Battle of the Five Armies

Top 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất trong The Lord of the Rings

Sau khi bộ phim The Hobbit - The Battle of the Five Armies được ra mắt, trang web cinemablend đã lập ra top 5 khoảnh khắc ấn tượng trong thế giới Middle-Earth bao gồm cả trong series The Lord of the Rings và The Hobbit.