The Sands of Fate Dota 2

Cập nhập tin tức The Sands of Fate Dota 2

[Dota 2] Campaign Mode “lỡ hẹn” cho tới tuần sau

(GameSao.vn) – Nhưng Valve vẫn chưa ấn định cụ thể ngày giờ.