thẻ thu phí tự động

Cập nhập tin tức thẻ thu phí tự động

Ô tô chưa dán thẻ thu phí, đi chơi có nên chỉ vào đường quốc lộ?

Tôi dự định có chuyến đi từ Hà Nội vào Huế ngày 3/9 bằng chiếc ô tô mượn của cửa hàng em họ, nhưng xe chưa dán thẻ thu phí tự động.