Ngày 15/11, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Công văn số 3466/UBND-TH về việc phối hợp tổ chức thí điểm Phiên chợ không dùng tiền mặt tại thành phố Đồng Xoài năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ động phối hợp hoàn thành công tác chuẩn bị, chu đáo trong công tác tổ chức, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền rộng rãi để người dân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia mua sắm, trải nghiệm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt của người dân.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, quảng bá về phiên chợ để đông đảo người dân được biết và tham gia mua sắm; chỉ đạo các đơn vị viễn thông (VNPT, Viettel…) đảm bảo cung cấp đường truyền, sóng WiFi ổn định tại khu vực quảng trường trong suốt thời gian diễn ra phiên chợ; tổ chức tuyên truyền, quảng bá về phiên chợ trên các màn hình led tại khu vực quảng trường.

UBND thành phố Đồng Xoài được yêu cầu chỉ đạo UBND các xã, phường thông tin tuyên truyền rộng rãi để công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn biết, tham gia trải nghiệm mua sắm không dùng tiền mặt; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Xoài và các tổ chức thành viên của MTTQ tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên biết tham gia trải nghiệm, hưởng ứng.

Anh Hào