Năm 2022 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 525 học sinh với 15 lớp.

Đối tượng dự tuyển gồm tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Tuổi của học sinh vào lớp 6 là 11 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp ở cấp học trước.

Riêng học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Theo kế hoạch, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa bắt đầu phát hành phiếu đăng ký dự khảo sát từ ngày 7-10/6.

Học sinh nộp hồ sơ tham dự khảo sát tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa từ ngày 13-17/6.

Nhận thẻ tham dự khảo sát từ 21-23/6.

Học sinh sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực diễn ra vào ngày 25/6. Kết quả được công bố ngày 1/7.

Lê Huyền