- UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc kiểm tra, rà soát kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục 2015.

Công văn số do ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ngày 11/3/2016 cho biết: Ngày 8/3/2016, tại trụ sở UBND TP, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn- Trưởng Đoàn công tác đã làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015.

{keywords}

Thí sinh trao đổi với phóng viên về bất cập trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục 2015 của Hà Nội.

Trên cơ sở ý kiến của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, UBND TP chỉ đạo như sau: Giao UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, thống kê, phân loại ngay các đơn thư có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015 của đơn vị mình (nếu có).

Trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo việc giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo bằng văn bản với UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền.

Quá trình thực hiện, chú ý phát hiện, xem xét kết luận những trường hợp do việc áp dụng cách tính điểm theo hướng dẫn của Sở Nội vụ liên quan đến quyền lợi của thí sinh.

Văn bản này cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát, xử lý ngay các đơn thư theo thẩm quyền và các đơn thư khiếu nại do UBND TP giao có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2015; báo cáo UBND TP kết quả giải quyết.

"Trên cơ sở Văn bản số 70/KtrVB-RSHTH&HN ngày 5/2/2016 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và ý kiến của đồng chí Trưởng Đoàn công tác, đồng thời căn cứ vào thực tiến diễn ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội mà pháp luật và các văn bản của Trung ương chưa đề cập đến, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trong tháng 3/2016. Báo cáo cần nêu rõ những nội dung tiếp thu để phục vụ việc xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác tuyển dụng viên chức năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố và các nội dung giải trình đảm bảo phù hợp với thực tiễn trên địa bàn Thủ đô và các quy định của luật." - trích nội dung văn bản.

Tuy nhiên việc kiểm tra này chỉ rà soát trên đơn thư phản ánh, khiếu nại.

Sự việc hàng loạt thí sinh bất ngờ từ đỗ thành trượt trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục 2015 ở Hà Nội hiện đã kéo dài và chưa được xử lí dứt điểm dù đã có chỉ đạo quyết liệt của Bộ Nội vụ.

Mới đây nhất, trong buổi làm việc ngày 8/3 với UBND TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã nhấn mạnh việc xét tuyển viên chức thực hiện theo văn bản hướng dẫn 2973 của Sở Nội vụ Hà Nội, không đúng quy định pháp luật dẫn đến kiến nghị, khiếu nại của người dự tuyển thì phải hủy kết quả xét tuyển để làm lại. Đồng thời tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra những sai phạm này

Và giải quyết sự việc không chỉ dựa trên các đơn thư khiếu nại mà có nhiều người bị chịu tác động bởi những văn bản không đúng pháp luật vì nhiều lí do mà chưa đứng ra lên tiếng.

  • Văn Chung