Theo dự thảo, thí sinh đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế được hưởngchế độ khen thưởng theo quy định hiện hành đồng thời được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Chính phủ. Cụ thể:

Đối với người đạt huy chương tại kỳ thi kỹ năng nghề thế giới thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương.

Đối với người đạt huy chương tại kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt huy chương.

Đối với người đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt giải.

{keywords}
Ảnh minh họa: Hạ Anh.

Về việc tổng kết, báo cáo thi kỹ năng nghề quốc gia, thi kỹ năng nghề quốc tế, dự thảo quy định Trưởng Ban tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia tổng kết công tác chuyên môn, công tác tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia, thi kỹ năng nghề quốc tế tại từng kỳ để trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp căn cứ kết quả đạt giải tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng nghề quốc tế để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về danh sách khen thưởng và tổ chức hội nghị tổng kết thi kỹ năng nghề quốc gia, kỹ năng nghề quốc tế và công tác khen thưởng theo quy định.

Dự thảo vẫn đang được xin ý kiến góp ý của dư luận.

Hải Nguyên

Đề xuất quy định tổ chức thi tay nghề các cấp

Đề xuất quy định tổ chức thi tay nghề các cấp

 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thi tay nghề (thi kỹ năng nghề) các cấp.