thiếu trường

Cập nhập tin tức thiếu trường

Theo ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có tình trạng buông lỏng quản lý của các sở ngành mới dẫn đến tình trạng thiếu trường lớp và hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị. Do vậy, lãnh đạo TP Hà Nội xin nhận trách nhiệm trước nhân dân.