Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Cập nhập tin tức Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung làm Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức vụ mới

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung vừa được Ban bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Ủy viên, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.