Thời báo Kinh tế Việt Nam

Cập nhập tin tức Thời báo Kinh tế Việt Nam

Bộ TT&TT yêu cầu chuyển đổi Tạp chí KTVN từ Thời báo KTVN

Bộ Thông tin & Truyền thông cho phép Hội Khoa học kinh tế Việt Nam được thực hiện chuyển đổi hình thức của pháp nhân Thời báo Kinh tế Việt Nam (KTVN) thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam, thành lập tạp chí Kinh tế Việt Nam

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam ngày 1/7 đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động báo chí và giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam sau gần 30 năm hoạt động.