Quyết định số 41 ngày 1/7 của Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam ghi rõ, chấm dứt hoạt động của Thời báo Kinh tế Việt Nam kể từ ngày 15/7/2020.

Ban lãnh đạo của Thời báo Kinh tế Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch giải thể đơn vị theo đúng quy định của pháp luật, các văn bản quy định của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Điều lệ của Thời báo Kinh tế Việt Nam, trình Ban Thường vụ Hội thẩm định trước ngày 31/7.

Trước đó, ngày 20/6, Bộ TT-TT ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Về kế hoạch giải thể, Hội Khoa học Kinh tế VN yêu cầu Thời báo Kinh tế Việt Nam thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo đúng pháp luật, hợp đồng, thỏa thuận lao động; hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước với tư cách Thời báo Kinh tế Việt Nam là đơn vị trực thuộc Hội; thanh toán hết công nợ đối với đối tác, lập báo cáo quyết toán tài chính gửi Ban Thường vụ Hội.

{keywords}
Giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam

Kiểm kê tài sản, lập phương án chuyển giao, thanh lý, xử lý… theo đúng quy định.

Đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước (đất đai) và tập thể (thương hiệu, máy móc trang thiết bị…) được tạo lập bằng quyền, uy tín, công sức và vốn tích lũy của Hội và của  báo trong quá trình hoạt động phải lập hồ sơ với đầy đủ chứng từ, đề xuất phương án xử lý trình Ban Thường vụ Hội thẩm định.

Đối với các dự án góp vốn cổ phần, quỹ, cam kết hay ký hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh giữa báo với các đối tác trong và ngoài, báo cáo kết quả hoạt động và kiểm toán cho tập thể những người góp vốn; xác định rõ cổ phần hiện có của các bên; giải trình về phương án chuyển đổi nhằm tiếp tục hoạt động hay giải thể; thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết tập thể.

Sau khi hoàn thành kế hoạch giải thể, tiến hành các công tác xử lý, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8.

Thời báo Kinh tế Việt Nam bàn giao tài sản công hữu và tập thể cho Hội; nộp báo cáo và hồ sơ giải thể cho Văn phòng Hội.

Quyết định cũng nêu, trong thời hạn đến ngày 30/8, Thời báo Kinh tế Việt Nam được tiếp tục sử dụng tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để thực hiện các công việc giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động, xử lý công nợ, đàm phán điều chỉnh hay chấm dứt các hợp đồng và các công việc khác liên quan tới việc giải thể đơn vị.

Kể từ ngày 1/9, Thời báo KTVN hoàn tất các thủ tục giải thể đơn vị và chấm dứt mọi hoạt động với tư cách đơn vị trực thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Ngày 26/6/2020, Bộ Thông tin Truyền thông đã ký quyết định cấp giấy phép hoạt động báo chí thành lập tạp chí Kinh tế Việt Nam thuộc cơ quan chủ quản là Hội Kinh tế Việt Nam. Tạp chí hoạt động trên cơ sở kế thừa một phần của Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Thời báo Kinh tế Việt Nam được thành lập từ năm 1991.Năm 2016, cơ quan này tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Thời điểm đó, Thời báo Kinh tế Việt Nam là một tổ hợp báo kinh tế với 6 ấn phẩm. 

Thời báo Kinh tế Việt Nam gắn liền với tên tuổi của GS.Đào Nguyên Cát -  người sáng lập và liên tục làm Tổng biên tập tờ báo từ khi thành lập đến nay.

Yêu cầu 2 báo dừng hoạt động xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí

Yêu cầu 2 báo dừng hoạt động xuất bản để thực hiện quy hoạch báo chí

Bộ TT&TT đề nghị cơ quan chủ quản chỉ đạo báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng hoạt động xuất bản báo để tiến hành sắp xếp, thực hiện quy hoạch báo chí.

Thái Bình