thời học sinh trong tôi

Cập nhập tin tức thời học sinh trong tôi

Ai cũng có một thời học sinh như thế

(GameSao.vn) - Hãy luôn trân trọng những khoảng thời gian bên cạnh thầy cô, bạn bè để sau này không bao giờ phải nói tới điều “giá như trước kia mình đã sống hết mình, cho thời học trò”.