Thống lĩnh thị trường

Cập nhập tin tức Thống lĩnh thị trường

Bộ TT&TT: "Ưu tiên thị trường, người dùng là hàng đầu"

Từ góc độ cơ quan quản lý, Bộ TT&TT đã nhiều lần giải đáp kiến nghị của Viettel về việc xin được "đối xử bình đẳng ngang các mạng nhỏ".

"Sao nhà mạng lớn nhất lại xin "bình đẳng" với các mạng bé?"

 Phó Tổng giám đốc Viettel Hoàng Sơn tiếp tục kiến nghị với Bộ TT&TT rằng mọi nhà mạng tham gia thị trường, trừ những tân binh mới gia nhập cuộc chơi, không phân biệt lớn - nhỏ, đều phải bị quản lý "bình đẳng như nhau".