thông thạo

Cập nhập tin tức thông thạo

Chàng trai Mỹ thạo 6 ngoại ngữ đến Hà Nội học tiếng Việt

Bốn tuổi học lớp 1, đến 14 tuổi, James Johannes Engels đã vào đại học. Sau khi nhận bằng cử nhân, James sang Việt Nam chinh phục ngoại ngữ thứ bảy.