Hôm nay, Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. 

{keywords}
 Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị

Kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nề nếp

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng ghi nhận thời gian qua, công tác chỉ đạo, định hướng trong lĩnh vực báo chí tiếp tục được tăng cường; phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả trong định hướng tư tưởng chính trị nội dung thông tin được thực hiện tốt hơn.

Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kỷ luật, kỷ cương báo chí dần đi vào nề nếp; vai trò của cơ quan chủ quản báo chí ngày càng được phát huy và thể hiện rõ.

Đối với lĩnh vực xuất bản, ông Võ Văn Thưởng đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có nhiều đổi mới, kịp thời khắc phục một số hạn chế, bất cập.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản nhà xuất bản đã chặt chẽ hơn; việc thể chế hóa, xây dựng pháp luật được đẩy mạnh, một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động xuất bản đã được triển khai, điều chỉnh bước đầu phát huy hiệu quả.

Công tác quản lý nhà nước về xuất bản trên một số bình diện có chuyển biến tích cực; việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước, việc hỗ trợ hoạt động triển lãm, quảng bá sách trong và ngoài nước được quan tâm triển khai, tạo sức lan tỏa, góp phần phát triển văn hóa đọc.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cũng lưu ý một số hạn chế, thiếu sót cần quan tâm, khắc phục như còn lúng túng trong phối hợp xử lý thông tin một số vấn đề, sự kiện được dư luận xã hội quan tâm.

{keywords}
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng

Theo ông, có lúc thông tin báo chí đi sau mạng xã hội hoặc sử dụng thông tin từ mạng xã hội một cách tùy tiện, thiếu cân nhắc, thiếu kiểm chứng. Việc xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí điện tử mặc dù đã được nêu ra nhiều lần, lưu ý nhắc nhở nhưng việc xử lý còn lúng túng, chưa thực sự quyết tâm.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định của Đảng liên quan đến công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, công tác chỉ đạo, định hướng những vấn đề phức tạp nhạy cảm còn chậm...

Thông tin công tác nhân sự cần khách quan

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan tập trung thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị 2019 gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng, các nghị quyết của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của QH, Chính phủ.

Trong xây dựng Đảng, ông nhấn mạnh đến việc tập trung nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn suy thoái trong đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo cũng lưu ý, việc thông tin công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đặc biệt là công tác nhân sự cần trung thực, khách quan, thận trọng, xác minh kỹ lưỡng, tránh hiện tượng báo chí bị lợi dụng vào những mục đích không trong sáng.

Đồng thời, tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên biểu, giá trị tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, ấn phẩm xuất bản, nhất là trên không gian mạng.

Các cơ quan tiếp tục thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện tôn chỉ mục đích, giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử.

Rà soát, sửa đổi các nội dung quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, xuất bản theo hướng cụ thể, chặt chẽ hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại một số địa phương.

Các cơ quan quản lý báo chí thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục tình trạng “báo hóa” của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu các đơn vị chủ động hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trước mắt, tập trung khẩn trương sắp xếp các báo, tạp chí thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở TƯ theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đẩy nhanh việc nghiên cứu và sớm đề xuất Chính phủ và cơ quan liên quan có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng để các cơ quan báo chí làm tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng bảo đảm duy trì và phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh việc tăng cường vai trò của Hội Nhà báo, Hội Xuất bản và các cấp hội trong việc quản lý hội viên; chủ động xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm xuất bản, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam...

Không đưa vào quy hoạch khóa 13 người cơ hội chính trị như 'con lươn, con chạch'

Không đưa vào quy hoạch khóa 13 người cơ hội chính trị như 'con lươn, con chạch'

Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch”.

Thu Hằng