giải thưởng báo chí

tin tức về giải thưởng báo chí mới nhất

Tác phẩm thông tin đối ngoại đã phản bác luận điệu xuyên tạcicon

Tác phẩm thông tin đối ngoại đã phản bác luận điệu xuyên tạc

Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã tổ chức lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 3 - năm 2016.