Thông tư 30 sẽ được sửa đổi trên tinh thần khắc phục những bất cập sau 2 năm triển khai nhằm giảm áp lực, khối lượng công việc cho giáo viên. Để hiểu rõ hơn về những sửa đổi lần này, VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT).

Lượng hoá thành các mức A, B, C


Phóng viên: Ông có thể cho biết những nội dung sửa đổi đáng kể nhất của Thông tư 30?


{keywords}
Ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) chia sẻ với VietNamNet những điểm sửa đổi của Thông tư 30.

 

Ông Phạm Ngọc Định: Về nguyên tắc, việc sửa đổi vẫn sẽ giữ những điểm cốt lõi, cơ bản của tinh thần Thông tư 30. Tuy nhiên, để giải quyết được những bất cập, Bộ GD-ĐT đưa ra một số điểm sửa đổi cho phù hợp.

Thứ nhất, về đánh giá thường xuyên, vẫn giữ quy định đánh giá bằng nhận xét không cho điểm nhưng sẽ không quy định giáo viên hàng tháng phải ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục. Giáo viên được quyền chủ động khi nào nhận xét bằng lời, khi nào viết nhận xét vào vở hoặc sổ cá nhân sao cho phù hợp.

Thứ hai, hồ sơ đánh giá sẽ được giảm nhẹ đi khi chỉ có Học bạ của học sinh và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp thay cho sổ theo dõi chất lượng giáo dục hiện hành.

Thứ ba, để giúp cha mẹ nắm bắt được mức độ học tập, rèn luyện của con em, sẽ bổ sung, tổng hợp đánh giá thường xuyên bằng lượng hóa thành các mức A, B, C vào giữa và cuối mỗi học kỳ.

Cuối cùng là làm rõ các nội dung khen thưởng để giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc ghi giấy khen. 

Việc sửa đổi này sẽ giúp giáo viên sẽ giảm bớt khối lượng công việc, đặc biệt là bớt việc ghi chép. Khi nào thấy thực sự cần thiết đễ hỗ trợ, giúp đỡ học sinh thì giáo viên mới phải ghi. Tùy thuộc điều kiện và tình hình cụ thể, giáo viên tự đưa ra hướng xử lý sao cho phù hợp.

Trong lần sửa đổi này có đánh giá thường xuyên bằng lượng hóa với các mức A - B - C. Điều này khác việc đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ bằng điểm số ra sao?

Trong việc đánh giá thường xuyên, giờ chúng ta lượng hóa các mức độ đánh giá học sinh.

Cụ thể, đối với các môn học, hoạt động giáo dục: giữa và cuối kỳ, giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên, chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học, đánh giá học sinh theo:

-Mức A: nắm vững kiến thức, thành thạo kỹ năng, vận dụng linh hoạt kiến thức kỹ năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, hứng thú với môn học hoặc hoạt động giáo dục.

-Mức B: nắm được kiến thức, có kỹ năng, biết vận dụng kiến thức kỹ năng, hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học hoặc hoạt động giáo dục.

-Mức C: chưa nắm được kiến thức, thiếu hụt kỹ năng, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học hoặc hoạt động giáo dục.

Đối với năng lực và phẩm chất: Giữa và cuối mỗi học kỳ, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên, đánh giá mức độ hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh theo:

-Mức A: nhận thức đầy đủ, làm tốt, hứng thú, tự tin.

-Mức B: nhận thức được, làm được, chưa thật hứng thú, chưa thật tự tin.

-Mức C: nhận thức chưa đầy đủ, chưa làm được, chưa hứng thú, thiếu tự tin.

{keywords}
Bộ GD-ĐT mong rằng những sửa đổi Thông tư 30 lần này có thể giảm áp lực ghi chép sổ sách cho giáo viên. Ảnh minh họa. Nguồn:internet.

Thêm bài kiểm tra giữa kỳ cho học sinh lớp 4, lớp 5

Từ các lớp học nửa sau bậc Tiểu học, khi lượng kiến thức bắt đầu tăng lên, có một lo lắng của các phu huynh là nếu chỉ đánh giá, nhận xét bằng lời thì rất khó để nắm được kết quả học tập của con em mình. Vậy lần này Bộ có điều chỉnh?

- Dự kiến ở lần sửa đổi này,  việc cho điểm số ở cuối học kỳ 1 và cuối năm học vẫn giữ nguyên với các lớp 1, 2, 3. Riêng với 2 môn Toán và tiếng Việt ở lớp 4 và 5, sẽ có thêm bài kiểm tra bằng điểm số ở giữa kỳ.

Với cách đánh giá này, một học sinh như thế nào được coi là hoàn thành chương trình lớp học và bậc tiểu học?

Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện: Tổng hợp đánh giá thường xuyên kết quả học tập cuối năm học từng môn học và hoạt động giáo dục, từng năng lực và phẩm chất cuối năm học mức A hoặc B; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn đạt từ 5 điểm trở lên.

Đối với học sinh chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học.

Với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất, giáo viên lập danh sách báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định việc lên hoặc ở lại lớp.

Bộ GD-ĐT sẽ khắc phục câu chuyện "khen từng mặt” bằng việc  làm rõ ra các nội dung khen thưởng ra sao, thưa ông?

Hiệu trưởng sẽ tặng giấy khen khen thưởng cuối năm học theo các mức sau:

Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: nếu kết quả đánh giá các môn học, các năng lực, phẩm chất đạt mức A; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên.  

Học sinh hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyệnnếu kết quả đánh giá có ít nhất 50% các môn học đạt mức A, các môn học còn lại đạt mức B; các năng lực, phẩm chất đạt mức A hoặc B; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên.

Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất được giáo viên giới thiệu và tập thể lớp công nhận.

Cùng đó, có thể khen thưởng đột xuất cho học sinh có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc có thành tích đột xuất trong năm học.

Ngoài ra, học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.

Khi nào thì những sửa đổi này có hiệu lực?

Chúng tôi sẽ đưa dự thảo sửa đổi lên mạng vào cuối tháng này để  xin ý kiến đóng góp. Sau đó, Bộ trưởng sẽ ký ban hành để thực hiện trong học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

- Xin cảm ơn ông.   

Hạ Anh - Thanh Hùng