thông tư 32

Cập nhập tin tức thông tư 32

Khống chế sinh viên ở đại học: Không đâu như Việt Nam

Quy định "cứng" về quy mô tuyển sinh đại học hệ chính quy sắp có hiệu lực đang gặp sự phản ứng của các trường đại học.

'Giảm quy mô, giảng viên mất việc là bình thường'

"Thông điệp chính của Thông tư 32 là định hướng hình thành hệ thống đại học trật tự, ngăn nắp, tập trung các nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo. Chúng tôi khẳng định không thể có nguy cơ xin - cho....".

Sẽ hết thời đại học “lấy mỡ nó rán nó”

Với quy định mới về cách xác định chỉ tiêu tuyển sinh, giáo dục đại học sắp tới sẽ qua thời "ăn đong", giảm bớt dần "sinh viên hạng 2".