ThốngđốcNguyễnVănBình

Cập nhập tin tức ThốngđốcNguyễnVănBình

Tín dụng 2016 dự kiến tăng trưởng 20%

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục đưa ra dự kiến tăng trưởng tín dụng cao, 18-20% trong năm 2016.

DN bắc cầu tín dụng cho nông nghiệp, nông dân

 Dự án cho vay theo chuỗi, trong đó doanh nghiệp đứng ra làm nòng cốt, của Ngân hàng Nhà nước đang từng bước tháo gỡ khó khăn cho khu vực nông thôn, miền núi.

Mua NH giá 0 đồng: Cứng rắn để ổn định

Các NH yếu kém không thể tự tái cơ cấu, NHNN sẽ buộc mua lại với giá 0 đồng. Đó là sự bắt buộc cần thiết cho sự ổn định.

Đầu cơ vàng chỉ có chết!

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định như vậy khi nói về chính sách điều hành thị trường vàng của nhà nước