Thor là con trai Kratos

Cập nhập tin tức Thor là con trai Kratos

Nghi vấn Thor chính là con trai Kratos trong God of War 4

Nhiều giả thuyết thú vị đang được cộng đồng game thủ đưa ra để bàn luận về God of War 4.