{keywords}
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2021), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Xin giới thiệu nội dung bức thư:

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2021), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và nhân danh cá nhân, tôi gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

76 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng hành với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ luôn đoàn kết thống nhất, tận tâm tận lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác, góp phần vào thành tựu to lớn của Bộ và ngành Nội vụ. Bằng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh kiên định vững vàng của người làm công tác tổ chức nhà nước, chúng ta đã và đang cống hiến, đóng góp rất quan trọng về xây dựng và hoàn thiện nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; góp phần vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện, bền vững đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Tự hào nối tiếp và phát huy truyền thống 76 năm lịch sử vẻ vang của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, tôi mong muốn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ tiếp tục cùng nhau đoàn kế, gắn bó, tận tâm, tận lực; nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Nội vụ, quán triệt sâu sắc đường lối lãnh đạo của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức nhà nước để tạo ra động lực mới, tinh thần mới và giá trị mới vì sự nghiệp đổi mới và phát triển của ngành Nội vụ chúng ta và của toàn xã hội.

Duy Khánh