Nhìn lại năm 2021, trước bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trong phạm vi toàn cầu, toàn ngành Thanh tra đã linh hoạt trong điều hành và triển khai công tác theo đúng tinh thần Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ. Với sự đoàn kết, thống nhất, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, có những thuận lợi, thời cơ, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, ngành Thanh tra luôn xác định phương châm là: “Đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả; trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện đến cùng”. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đúng như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi thăm và làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 16/3/2015, đó là: “Ngành Thanh tra sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ nhận các Huân chương cao quý của Nhà nước mà còn là Huân chương trong lòng dân”.

Chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

                              Đoàn Hồng Phong

                             Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

                             Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

Theo Thanh tra Chính phủ