thủ đô Jakarta

Cập nhập tin tức thủ đô Jakarta

Indonesia sẽ chuyển thủ đô ra khỏi thành phố Jakarta

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia Bambang Brodjonegoro đưa ra. “Đây là một vấn đề lớn, không thể nào hoàn thành chỉ trong một năm, việc này có thể mất tới 10 năm”.