thù hận

Cập nhập tin tức thù hận

Xưa anh bắt tôi bỏ thai, giờ lại đưa cả nhà đến nhận cháu

Uất nghẹn và thù hận khi nghe những lời nói độc ác được thốt ra từ chính kẻ mà mình yêu tha thiết. Đó là những gì tôi phải trải qua khi biết tin mình mang cốt nhục của anh.

5 cách chia tay để tình yêu không thành thù hận

Nói lời chia tay cũng là một nghệ thuật. Làm sao để sự ra đi của một người sẽ không gây hận thù cho người ở lại? Làm sao để cả hai đều vượt qua được cảm giác thất bại của một tình yêu?