- Kể từ thời điểm 1/1/2015, người dân sẽ có thể mang các thiết bị điện tử đã thải bỏ, không dùng đến như ĐTDĐ, tablet, máy tính, màn hình, máy ảnh, máy in... đến các điểm thu hồi do doanh nghiệp sản xuất/phân phối những thiết bị đó lập ra.


{keywords}

Theo Quyết định số 50/2013 của Thủ tướng Chính phủ về "thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ", các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu những sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc được thải ra sau quá trình sử dụng sẽ có nhiệm vụ phải lập điểm thu hồi, thỏa thuận với người dùng về cách thức chuyển giao sản phẩm thải bỏ. Họ cũng có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ, sau đó vận chuyển đến các cơ sở xử lý để tái sử dụng, tái chế, tiêu hủy.

Mục đích của quyết định này là để hạn chế ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến môi trường, do trong các sản phẩm điện tử thải loại có chứa rất nhiều kim loại nặng và hợp chất độc hại.

Quyết định số 50 cũng nêu rõ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dùng để họ tự nguyện, tích cực tham gia vào các hoạt động thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Doanh nghiệp, người dùng, cơ sở thu gom sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Theo lộ trình xử lý sản phẩm thải bỏ được nêu ra trong Quyết định, các điểm thu hồi sẽ bắt đầu được thiết lập từ tháng 1/2015 dành cho các loại thiết bị như đèn huỳnh quang, đèn compact, máy vi tính, màn hình, CPU, máy in, máy fax, scanner, máy ảnh, máy quay phim, ĐTDĐ, tablet, đầu đĩa. Các sản phẩm như máy photocopy, TV, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt sẽ được bắt đầu thu hồi từ năm 2016 và sang đến năm 2018 là các loại xe máy, motor.

Thường thì các thiết bị điện tử không có hạn sử dụng như hóa chất, thuốc nhưng chúng có vòng đời tương đối ngắn: Người sử dụng có xu hướng thay đổi máy mới khoảng 2 năm/lần, đặc biệt là với những thiết bị di động như điện thoại hay máy tính bảng. Những thiết bị cũ, không dùng đến nữa sẽ bị vứt bỏ và trở thành hàng thải loại. Hiện tại, do không có điểm thu hồi , xử lý đối với những sản phẩm thải loại này nên chúng vẫn bị vứt chung với rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Trọng Cầm