Cụ thể, quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Thu hồi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 của ông Đào Văn Hội được cấp tại báo Pháp luật Việt Nam. Lý do thu thẻ nhà báo là do ông Đào Văn Hội đã bị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo. 

Trước đó, Bộ Tư pháp ra quyết định về việc kỷ luật viên chức đối với ông Đào Văn Hội vì đã "không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu dẫn đến những vi phạm của báo Pháp luật Việt Nam được nêu trong kết luận thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành tháng 6/2022". 

Ngày 5/7, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông ban hành quyết định số 47/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Pháp Luật Việt Nam về 13 lỗi vi phạm, trong đó xử phạt cảnh cáo đối với hai hành vi, xử phạt bằng tiền 11 hành vi với tổng số tiền 325 triệu đồng.

Thanh tra bộ quyết định tước quyền sử dụng giấy phép số 303/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp trong thời hạn 3 tháng đối với báo Pháp Luật Việt Nam điện tử kể từ ngày quyết định có hiệu lực.