Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Thanh tra Bộ TT&TT đã kết thúc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với báo Pháp luật Việt Nam.

Hôm nay (5/7) Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Pháp luật Việt Nam.

Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 723/KL-TTra ngày 24/6/2022 về việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại báo Pháp luật Việt Nam và báo Pháp luật Việt Nam điện tử (Báo Pháp luật Việt Nam) của Thanh tra Bộ TT&TT, ngày 28/6, Thanh tra Bộ TT&TT đã công bố kết luận thanh tra và lập biên bản vi phạm hành chính số 45/BB-VPHC.

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 61, Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, ngày 5/7 Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Pháp luật Việt Nam về 13 lỗi vi phạm, trong đó xử phạt cảnh cáo đối với 2 hành vi vi phạm, xử phạt bằng tiền 11 hành vi vi phạm với tổng số tiền 325 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ TT&TT quyết định tước quyền sử dụng giấy phép số 303/GP-BTTTT ngày 08/7/2015 do Bộ TT&TT cấp trong thời hạn 3 tháng đối với báo Pháp luật Việt Nam điện tử kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Thanh tra Bộ TT&TT yêu cầu báo Pháp luật Việt Nam chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt.

Kết luận thanh tra về hoạt động của báo Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Việt Nam điện tử

Kết luận thanh tra về hoạt động của báo Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Việt Nam điện tử

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kết luận về việc chấp hành quy định pháp luật báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử (sau đây gọi chung là Báo Pháp luật Việt Nam). Dưới đây là nội dung chi tiết.