{keywords}
 

Theo nhà cung cấp giải pháp dữ liệu điều hành Equilar, trung bình một CEO kiếm được gấp 254 lần nhân viên trong năm 2021, tăng 7% so với năm 2020. Công ty kết luận dựa trên mức thu nhập của CEO tại các doanh nghiệp lớn nhất thế giới tính theo doanh thu.

Cụ thể, trung bình mỗi CEO có thu nhập năm 2021 là 20 triệu USD, tăng 31% so với một năm trước nhờ thưởng cổ phiếu và tiền mặt do hiệu suất thị trường và năng suất của công ty. Thu nhập của CEO bao gồm lương, thưởng, quyền chọn cổ phiếu (thường chiếm 85% tổng thu nhập), theo Lawrence Mishel, một chuyên gia tại Viện Chính sách Kinh tế tại Mỹ.

Từ năm 2019 đến năm 2020, thu nhập CEO chỉ giảm 1,6%, từ 15,7 triệu xuống 15,5 triệu USD.

Trong khi đó, thu nhập trung bình của nhân viên tại những doanh nghiệp nói trên tăng gần 4%, từ 68.935 USD năm 2020 lên 71.869 USD năm 2021. Equilar cho biết mức tăng là do công ty thưởng và cung cấp các khoản chi bằng tiền mặt khác để hỗ trợ nhân viên trong Covid-19.

Sarah Anderson, một chuyên gia tại Viện nghiên cứu Chính sách Mỹ, đánh giá khoảng cách nới rộng cho thấy bổng lộc từ lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn nằm ở đội ngũ chóp bu, trong khi nhân viên – nhiều người ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng – lại không được hưởng thành quả. Theo bà, họ chỉ tập trung vào làm hài lòng các lãnh đạo và không lo lắng quá nhiều vào những gì xảy ra với tầng lớp nhân viên. Dù là dài hạn hay ngắn hạn, điều này sẽ không tốt cho kết quả kinh doanh của công ty.

Viện Chính sách Kinh tế ước tính thu nhập CEO đã tăng 1.322% từ năm 1978, so với 18% của nhân viên trong cùng kỳ. Theo bà Mishel, lương của nhân viên không tăng nhanh như của CEO vì một số lý do: Tỷ lệ thất nghiệp cao, toàn cầu hóa, sự suy đồi của công đoàn, tiêu chuẩn lao động thấp, tăng các điều khoản không cạnh tranh và tăng cường thuê ngoài.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ chỉ ra, năm 2021, lương trung bình của nhân viên tăng khoảng 5% lên 31,58 USD/giờ. Tuy nhiên, mức tăng đang chậm lại còn chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 8,5% trong tháng 3.

Du Lam (Theo CNBC)

Liên minh công nghệ xây dựng tiêu chuẩn chung đối phó ‘deepfake’

Liên minh công nghệ xây dựng tiêu chuẩn chung đối phó ‘deepfake’

Các gã khổng lồ công nghệ phần mềm và phần cứng đang bắt tay nhau xây dựng tiêu chuẩn rộng rãi về tính xác thực.