thu thuế facebook

Cập nhập tin tức thu thuế facebook

Giảm 4.500 tỷ đồng phí trước bạ cho toàn dân

Tổng cục Thuế cho biết lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 47% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ.

Hạn chót để các DN xuyên biên giới đăng ký nộp thuế cho Việt Nam

Sau ngày 30/4, Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ lập danh sách các các DN xuyên biên giới chưa đăng ký nộp thuế và thông báo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Việt Nam, các kênh truyền thông khác.

Bao năm thất thu nguồn tiền khổng lồ, nay Việt Nam đã có giải pháp

Ngày 21/3, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (Etaxvn.gdt.gov.vn) và triển khai ứng dụng eTax Mobile.

Đánh thuế nền tảng xuyên biên giới, Việt Nam ‘dệt lưới’ chống thất thu nghìn tỷ

Từ nhiều năm nay Việt Nam chưa thu được thuế từ các giao dịch giữa các doanh nghiệp xuyên biên giới với khách hàng là người dùng cá nhân tại Việt Nam.

Thu hơn 1.800 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động trên Google, Facebook, YouTube...

Cơ quan thuế thu 1.314 tỷ đồng từ các doanh nghiệp phát sinh doanh thu với Google, Facebook, YouTube... Trong khi đó, số thu từ các cá nhân có doanh thu từ những nền tảng này đạt 498 tỷ đồng.