Báo cáo tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Tài chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 47% so với dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt tiến độ thu khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ là do phát sinh các khoản thu từ những năm trước được các tổ chức, cá nhân nộp trong quý I/2022, như: thu cổ tức được chia của các ngân hàng; thu từ dầu thô tăng 82,6% so cùng kỳ (do giá dầu thô tăng cao); thu tiền sử dụng đất. Đáng chú ý, số thu thuế, phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt 421.652 tỷ đồng, tăng 109,8% so cùng kỳ.

Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài sẽ giúp việc nộp thuế được thuận tiện hơn

Theo Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn, số tiền thực hiện một số chính sách hỗ trợ DN và người dân còn hiệu lực từ năm 2021 và thực hiện một số chính sách hỗ trợ mới của năm 2022 ước tính khoảng 14.674 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số thuế thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15: giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT tháng 12/2021 (nộp vào tháng 1/2022) đối với DN, tổ chức; giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với DN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng; miễn thuế quý 4/2021 (nộp vào tháng 1/2022) đối với hộ, cá nhân kinh doanh ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 là khoảng 5.174 tỷ đồng.

Đối với việc giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP (từ 1/12/2021 đến hết 31/5/2022): tổng số lệ phí trước bạ ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.500 tỷ đồng; giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ (từ 1/2/2022 đến 31/12/2022), tổng số thuế ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.200 tỷ đồng.

Việc giảm 50% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 13 (từ 1/1-31/12/2022): ước tính làm giảm thu NSNN trong 4 tháng đầu năm khoảng 480 tỷ đồng.

Đối với việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 120 ngày 24/12/2021 (từ 1/1-30/6/2022): tổng số thuế ước tính làm giảm thu NSNN trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 320 tỷ đồng.

Đối với việc đăng ký, kê khai, nộp thuế của Nhà cung cấp nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn cho biết, đến na có 13 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được Tổng cục Thuế cấp mã số thuế thành công, trong đó đã có 5 DN đã khai, nộp thuế với số tiền đã nộp NSNN đạt 42,3 tỷ đồng và 547 nghìn USD

Lương Bằng

Hạn chót để các DN xuyên biên giới đăng ký nộp thuế cho Việt NamSau ngày 30/4, Cục Thuế doanh nghiệp lớn sẽ lập danh sách các các DN xuyên biên giới chưa đăng ký nộp thuế và thông báo trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Việt Nam, các kênh truyền thông khác.