Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% dự toán cả năm và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp chính vào số này vẫn là nguồn thu nội địa với 374.581 tỷ đồng, tương đương 32,7% dự toán và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thu từ dầu thô cũng tăng mạnh, ước đạt 14.739 tỷ, bằng 52,3% dự toán và cao hơn 67,6% so với cùng kỳ nhờ giá dầu thô tăng cao.

Theo số liệu trước đó được Tổng cục Thuế công bố, tổng thu ngân sách từ thuế trong 2 tháng đầu năm nay là 276.664 tỷ đồng. Như vậy, tính riêng tháng 3, số thu ngân sách do cơ quan thuế thực hiện đã đạt khoảng 112.656 tỷ, bằng 28,9% tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý trong quý I.

Theo cơ quan quản lý thuế, quý I vừa qua có 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 25%) so với dự toán.

{keywords}
Số tiền thu từ thuế (Nguồn: Cục Thống kê)

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 27,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 30%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 34%; thuế bảo vệ môi trường đạt 25,9%; lệ phí trước bạ ước đạt 30,3% và thu phí, lệ phí đạt khoảng 27,3%...

Đáng chú ý, hai khoản thu từ tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân có tỷ lệ đạt cao so với dự toán, lần lượt ở mức 38% và 43,3% dù mới đi hết 1/4 năm tài chính. Nếu so với cùng kỳ năm 2021, đây cũng là những khoản thu có mức tăng trưởng cao nhất.

Trong đó, số tiền thuế thu nhập cá nhân trong 3 tháng qua đã tăng 20,6% so với cùng kỳ, trong khi thu tiền cho thuê đất tăng 26,9% và thu từ tiền sử dụng đất tăng 21%.

Ngoài ra, một số khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng dương trong quý đầu năm nay là thuế bảo vệ môi trường tăng 7,1%; lệ phí trước bạ tăng 5,1%; phí, lệ phí tăng 4,2%...

Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến ngày 14/3, toàn ngành đã thực hiện 4.890 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra 90.503 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 4.255 tỷ đồng , bao gồm 1.050 tỷ đồng tăng thu qua thanh tra, kiểm tra; 238 tỷ đồng giảm khấu trừ và 2.967 tỷ đồng giảm lỗ.

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thu hồi 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cơ quan thuế cũng thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp khoảng 150 tỷ đồng.

Theo Doanh nhân Việt Nam

Ngăn nạn khai sai giá nhà đất, Cục Thuế gửi thư ngỏ

Ngăn nạn khai sai giá nhà đất, Cục Thuế gửi thư ngỏ

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế thực hiện chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn. Nếu khai sai giá nhà đất, tùy mức độ sẽ bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.