Trước đó, Ban Bí thư điều động và chỉ định ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, quyết định của Ban Bí thư sẽ được công bố vào ngày 13/9 tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Phạm Anh Tuấn sinh ngày 19/5/1973, quê xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2019. Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát; báo chí, truyền thông.

Đồng thời, ông cũng giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; pháp chế; đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm; thanh tra; báo chí; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; xuất bản, In và phát hành; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; công tác Đảng, đoàn thể; công tác quốc phòng - an ninh, quân sự của Bộ.

Ông Phạm Anh Tuấn theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại.

Trước đó, ông từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.