Thứ trưởng Trần Quang Phương

Cập nhập tin tức Thứ trưởng Trần Quang Phương

Khó giải ngân, bộ ngành, địa phương đề xuất trả lại 932 tỷ đồng

Bộ ngành, địa phương đề xuất trả lại 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm do các dự án chưa đáp ứng được nguyên tắc, tiêu chí, không có khả năng hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân.