Tại Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2022 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức sáng 28/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những phát biểu chia sẻ về mục tiêu hướng tới phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam.

3 thông điệp của Thủ tướng

Ngay trong phần phát biểu mở đầu, Thủ tướng đã chia sẻ 3 thông điệp quan trọng liên quan tới kinh tế xanh.

Thứ nhất, Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị tác động, ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu. Do vậy, chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh là yêu cầu khách quan đối với Việt Nam.

Thứ hai, chống biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh không phải chỉ là công việc của một quốc gia, không quốc gia nào đứng ngoài cuộc. Đây là công việc toàn cầu, phải có sự đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế trong biến đổi khí hậu, phát triển xanh.
 
Thứ ba, chống biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số tác động tới toàn dân nên phải có sự hợp tác của toàn dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể cho sự phát triển. Do đó, mọi chính sách phải hướng đến người dân, người dân được tham gia xây dựng chính sách, người dân phải được hưởng thụ từ thành quả của kinh tế xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022 sáng 28/11. (Ảnh: Trần Chung)

Theo Thủ tướng, quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện khoảng 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4.000 USD và đang phấn đấu cao hơn nữa. Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ nhưng tích cực hội nhập với thế giới.

Trong phát triển xanh, chống biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã có cam kết cùng các nước trên thế giới. Đơn cử, Việt Nam đã cùng 150 quốc gia cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào giữa thế kỷ; cùng hơn 100 quốc gia tham gia cam kết giảm phát thải metan toàn cầu vào năm 2030; cùng 48 quốc gia tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; Chính phủ đang cùng các nước G7 xây dựng cam kết công bằng, công lý trong chuyển đổi năng lượng.

Việt Nam lấy con người làm mục tiêu, động lực và nguồn lực cho sự phát triển. Do đó, Chính phủ không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Phát triển phải mang lợi ích cho người yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, Thủ tướng chia sẻ.

Do đó, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn vì lợi ích phát triển con người. Thủ tướng mong các quốc gia EU tiếp tục hỗ trợ công nghệ tiên tiến, nguồn vốn xanh với giá rẻ cho Việt Nam, bởi Việt Nam là một nước đang phát triển nhưng phải thực hiện nhiệm vụ như một nước phát triển.

"Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển ngang tầm, đi cùng nhau, phát triển cùng nhau và đầu tư cho nghiên cứu phát triển chứ không phải chỉ đầu tư cho lợi nhuận. Như vậy, sẽ hài hòa, phát triển bền vững hơn, với tinh thần tất cả các bên đều thắng, lợi ích hài hòa, rủi ro thì chia sẻ", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp khi đề cập tới kinh tế xanh.

Nền kinh tế không thiếu tiền, chỉ thiếu vốnTheo TS. Trần Du Lịch, nền kinh tế hiện không thiếu tiền nhưng thiếu vốn. Việc cần làm là đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nới room tín dụng đúng đối tượng cần tiền để tạo dòng vốn.