- Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Đức Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011- 2016.

{keywords}

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: báo Khánh Hòa

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đó là ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Trần Sơn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên; ông Nguyễn Duy Bắc, Tỉnh ủy viên.

Cả 4 Phó chủ tịch được Thủ tướng phê chuẩn đều là nhân sự nhiệm kỳ 2011 - 2016 tái cử.

T.Hằng