Thủ tướng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Cập nhập tin tức Thủ tướng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Thủ tướng có nhiều cuộc tiếp xúc song phương tại Davos

Tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thủ tướng tham dự và phát biểu tại 3 phiên thảo luận, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thế giới.

Thủ tướng mang thông điệp đổi mới tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Thủ tướng sẽ mang tới Diễn đàn Kinh tế thế giới những thông điệp mạnh mẽ về đường lối, quyết tâm của VN về đổi mới toàn diện đất nước.