thừa phó giám đốc

Cập nhập tin tức thừa phó giám đốc

‘Lạm phát’ cấp phó, Sở Nội vụ Hà Nội hiện ra sao?

Với 3 người đã nghỉ hưu, 1 người chuyển làm GĐ Sở Tư pháp, hiện Sở Nội vụ Hà Nội còn 4 phó GĐ.

Sở có 8 PGĐ do chính sách, không phải vượt số lượng quy định

"Sở Nội vụ Hà Nội có 8 PGĐ là thực hiện chính sách cán bộ chứ không phải là đề bạt, bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng theo quy định”.

GĐ Sở Nội vụ Hà Nội: 4/8 Phó giám đốc sắp về hưu rồi

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, trong số 8 phó giám đốc Sở này sẽ có 4 người nghỉ hưu trong 2-6 tháng tới.

Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó giám đốc

Sở Nội vụ Hà Nội hiện có tới 8 Phó giám đốc trong khi theo quy định, các sở của Hà Nội có số phó giám đốc không quá 4 người.

Quảng Ninh: 5 sở thừa cấp phó, mỗi nơi 1 lý do

Theo quy định, các sở có không quá 3 phó giám đốc, nhưng tại Quảng Ninh vẫn có sở số phó giám đốc vượt quá con số này.