{keywords}
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ông Phan Ngọc Thọ

Theo chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành, Huế đặt mục tiêu phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu 4 không là làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung, dịch vụ công không gặp mặt và thanh toán không tiền mặt. 

Trong đó, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không gắn với địa giới hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án của UBND tỉnh như ‘Chương trình chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030’, ‘Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025’, ‘Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025’. 

Để từ đó, toàn tỉnh phấn đấu trở thành một trong năm địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số, cấp thẻ căn cước công dân, hóa đơn điện tử, xử phạt vi phạm hành chính qua hệ thống giám sát, vận hành cơ sở dữ liệu công dân.

Chỉ thị cũng giao cho Sở TT&TT tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, sử dụng ứng dụng Hue-S kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt.

Với Văn phòng UBND tỉnh, chỉ thị yêu cầu phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng, triển khai thí điểm mô hình thu phí, lệ phí trực tiếp, trực tuyến tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã.

Cuối cùng, chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc tổ chức thực hiện, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Hiện tại, Thừa Thiên Huế đang triển khai thí điểm mô hình xã thông minh cho xã Quảng Thọ (Quảng Điền) và xã Vinh Hưng (Phú Lộc). Trong đó, hoạt động thanh toán QR tại các chợ, cửa hàng trên địa bàn xã sẽ được đẩy mạnh.

Phương Nguyễn

Chú trọng thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công tại Phú Thọ

Chú trọng thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công tại Phú Thọ

Thời gian qua, Phú Thọ đã cung cấp dịch vụ thanh toán online đối với các dịch vụ nộp thuế, thanh toán tiền điện, nước, học phí, viện phí…