Vừa qua vào ngày 28/11/2018 ở địa điểm Hội trường VNPT Thừa Thiên Huế, Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Vừa qua vào ngày 28/11/2018 ở địa điểm Hội trường VNPT Thừa Thiên Huế, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Trong ảnh: ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu ở Hội nghị.

Theo Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế đưa tin, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh đại diện lãnh đạo hai đơn vị báo cáo tình hình phối hợp thực hiện và những kết quả đạt được trong công tác trong thời gian qua; qua đó khái quát tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước sự phát triển của khoa học công nghệ về CNTT, đặc biệt là viễn thông - Internet, các đối tượng chính trị đã đăng tải nhiều thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc, kêu gọi tụ tập đông người trái phép; nhiều nhóm tin tặc triệt để khai thác các lỗ hổng bảo mật và nhận thức hạn chế của người dùng để tấn công vào các mục tiêu trọng điểm về an ninh mạng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, các đối tượng hình sự sử dụng điện thoại thông minh, tạo nhóm kín trên mạng xã hội để liên lạc nhằm qua mắt cơ quan chức năng; một bộ phận người dân thiếu cảnh giác, tạo cơi hội để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, nhiều đường dây đánh bạc trên không gian mạng đã bị triệt phá nhưng loại hình tội phạm công nghệ cao này chưa có dấu hiệu giảm về số lượng và quy mô, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực Thông tin - Truyền thông luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành mà nòng cốt là Công an tỉnh và Sở TT&TT. Hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở TT&TT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, dựa trên chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hai lực lượng.

Theo căn cứ nội dung quy chế, thủ trưởng hai bên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp hành chính để phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, phát huy vai trò của cơ quan tham mưu đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Qua 3 năm thực hiện, lãnh đạo hai đơn vị đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Quy chế, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến từng đơn vị và các phòng nghiệp vụ có liên quan. Thủ trưởng hai bên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo những vụ, việc phức tạp nổi lên, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự...

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp, lãnh đạo hai đơn vị quán triệt, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo việc thực hiện quy chế phối hợp, chủ động có biện pháp trao đổi thông tin, tài liệu nhanh chóng, kịp thời trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Thông tin - Truyền thông.

Hai bên cũng sẽ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; không để xảy ra "tự diễn biến, tự chuyển hoá", tạo cơ hội để các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước lôi kéo, móc nối; đồng thời hối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng.

Đơn vị chuyên trách của hai lực lượng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời tình hình nổi lên liên quan đến các lỗ hổng bảo mật, các chiến dịch tấn công vào hệ thống mạng máy tính nội bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó cần chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ biện pháp kỹ thuật khi xảy ra sự cố về an ninh mạng, thu thập thông tin, tài liệu về âm mưu, phương thức thủ đoạn của các đối tượng cực đoan, quá khích, tội phạm sử dụng công nghệ cao; duy trì chế độ thông tin, liên lạc, trao đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Trước đó ngày 12/9/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp độ hệ thống thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thừa Thiên Huế đăng tải, Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế đạt cấp độ 3.

Theo đó phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế hệ thống thông tin và trong quá trình vận hành hệ thống tương ứng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.