thuế phí dệt may

Cập nhập tin tức thuế phí dệt may

Hiệp hội Dệt may kiến nghị miễn thuế nhập khẩu vải trong nước

Hiệp hội Dệt may Việt Nam vừa có công văn kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, phí.

Cần minh bạch phí cảng biển, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp dệt may

Hiệp hội Dệt may Việt Nam vừa có công văn kiến nghị tới Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về gánh nặng phí hạ tầng cảng biển.