Thuộc da

Cập nhập tin tức Thuộc da

Chú trọng phát triển công nghệ thuộc da đà điều, da cá sấu thân thiện môi trường

Viện Nghiên cứu Da Giày đã và đang nghiên cứu, phát triển công nghệ thuộc da nốt sần (da đà điểu, cá sấu) tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thời trang cao cấp, gia tăng giá trị và thân thiện với môi trường.