Thuộc da

Cập nhập tin tức Thuộc da

Chú trọng phát triển công nghệ thuộc da đà điều, da cá sấu thân thiện môi trường

Viện Nghiên cứu Da Giày đã và đang nghiên cứu, phát triển công nghệ thuộc da nốt sần (da đà điểu, cá sấu) tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thời trang cao cấp, gia tăng giá trị và thân thiện với môi trường.

Cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ ngành da giầy

Nguồn nhân lực còn thiếu, yếu là một trong những lý do dẫn tới sự yếu kém trong ngành công nghiệp hỗ trợ cho da giày hiện nay.