thương hiệu Việt Nam

Cập nhập tin tức thương hiệu Việt Nam

Cá nhân và doanh nghiệp Việt đăng ký thương hiệu trên Amazon tăng gấp 7 lần

Các cá nhân, doanh nghiệp bán hàng Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến việc mở rộng toàn cầu, với 18,6% các đối tác bán hàng đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản cũng như các khu vực khác.

Gia dụng cao cấp Inochi - bài học thành công của thương hiệu quốc gia

Năm 2018, thương hiệu gia dụng cao cấp Inochi ra đời và từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng sản phẩm, sự đổi mới, sáng tạo cùng năng lực tiên phong trên thị trường.