(Theo Lao Động)

Dưa lưới đại hạ giá, chỉ từ 20.000 đồng/kg

Dưa lưới đại hạ giá, chỉ từ 20.000 đồng/kg

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu ra của dưa lưới bị ảnh hưởng nhiều, khiến giá của loại quả này giảm mạnh.