Thưởng Tết giáo viên

Cập nhập tin tức Thưởng Tết giáo viên

 - Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, mức thưởng tết cao nhất cho cán bộ giảng viên là 70 triệu, thấp nhất 30 triệu đồng. 

Thu nhập tăng thêm, giáo viên TP.HCM nhận “thưởng Tết” hàng chục triệu đồng

So với các năm trước, năm nay giáo viên ở TPHCM sẽ có thêm khoản thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 của HĐND TPHCM. 

Trường mầm non thưởng tết hơn 30 triệu

Một trường mầm non tại TP.HCM đã chia thu nhập tăng thêm cho toàn bộ người lao động tại trường như quản lý, giáo viên, nhân viên, không phân biệt vị trí công tác mỗi người hơn 30,5 triệu đồng.

Quà Tết giáo viên thấp nhất là 30.000 đồng

Quà Tết năm 2017, trung bình của mỗi cán bộ, giáo viên các đơn vị, trường học tỉnh Nghệ An là 502.000 đồng.

Nhiều giáo viên được thưởng Tết 10 triệu đồng

Nhiều giáo viên tại TP.HCM được thưởng tết cao. Trường tư luôn có tháng lương thứ 13.