thủy điện

Cập nhập tin tức thủy điện

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đạt tổng sản lượng điện 35 tỷ kWh

Vào lúc 24h ngày 13/8/2023, các nhà máy thủy điện do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý đạt tổng sản lượng điện sản xuất tích lũy kể từ khi đưa vào vận hành là 35 tỷ kWh.

Bộ yêu cầu hồ sơ sự cố thuỷ điện, ông chủ mời sang tận Lào lấy

Bộ Công Thương được giao xác định nguyên nhân sự cố dự án thủy điện Xekaman 3 tại Lào. Nhưng khi yêu cầu cung cấp hồ sơ đầy đủ, chủ đầu tư đề nghị sang tận Lào để lấy.

Nuôi tôm chống hạn, mặn: Sướng anh, chết tôi

Việc lén bơm nước mặn vào ruộng để nuôi tôm ở Cà Mau thực ra đã diễn ra hơn 10 năm nay và trở thành “phong trào”.