Thủy lộ trên Sông Hồng

Cập nhập tin tức Thủy lộ trên Sông Hồng

Siêu dự án dọc sông Hồng: Dân hay ai hưởng lợi?

Đây là dự án “lợi bất cập hại”. Lợi thì trước hết cho chủ đầu tư và các “cổ đông” nhưng cái hại thì toàn dân phải gánh chịu.

"Dự án tỷ đô dọc Sông Hồng, nghe lãng mạn như thơ"

"Dự án tỷ đô dọc Sông Hồng, người được lợi là Vân Nam, một tỉnh miền núi của TQ đang rất khó khăn về đường ra biển."