tỉ lệ thất nghiệp

Cập nhập tin tức tỉ lệ thất nghiệp

Sinh viên nước nào ra trường có thu nhập cao nhất?

Những người tốt nghiệp đại học có thể có thu nhập cao hơn nhiều những người không có bằng cấp.

Lao động trong nhóm kinh doanh bất động sản có thu nhập cao nhất

Đây là thông tin khảo sát về tình hình việc làm quý 3/2016 do Bộ LĐ-TB và XH công bố.