Tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2019 giảm còn 94,06%

 - Các địa phương trong cả nước đã lần lượt công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia. Năm nay, tỉ lệ tốt nghiệp trên cả nước đạt 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018.

Trong số 45 địa phương đã công bố, Nam Định dẫn đầu%; Hà Giang và Sơn La giảm sâu so với năm 2018, còn hơn 70%.
Tỷ lệ tốt nghiệp khối THPT của Nam Định đạt 99,53%. Tỷ lệ tốt nghiệp khối Giáo dục thường xuyên của tỉnh này đạt 88,74% . Tỷ lệ tốt nghiệp chung của toàn tỉnh đạt 98,57%.
Thủ đô Hà Nội có tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2019 là 96,18%. Trong đó, khối THPT đạt 97,6%; khối GDTX đạt 83,68%. Năm nay, thành phố có 70 trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp là 100%.
Tại Bà Rịa Vũng Tàu, tổng cộng 10.440 thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019, đạt tỉ lệ 95,55%.
Tại Bắc Giang, tỉ lệ học sinh toàn tỉnh tốt nghiệp THPT đạt 96,16%; thấp hơn so với năm 2018 (98,92%).
Có 4 trường 100% học sinh tốt nghiệp là: THPT Chuyên Bắc Giang, Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Phổ thông Dân tộc Nội trú Sơn Động và Phổ thông Dân tộc Nội trú Lục Ngạn.
Toàn tỉnh Bắc Ninh có 14.023 thí sinh dự thi, trong đó số thí sinh đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT năm 2019 là 13.382, chiếm 95,43% (năm 2018 tỷ lệ này là 99,15%).
Kỳ thi THPT quốc gia 2019, toàn tỉnh Bến Tre có 10.704/10.996 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 97,34%, giảm trên 1% so với năm 2018. Trong đó, hệ giáo dục trung học đỗ 98,79%; hệ GDTX tỷ lệ 82,92%.
Bình Dương, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 toàn tỉnh có 98,67% học sinh tốt nghiệp hệ THPT, hệ giáo dục thường xuyên có 75,77% học viên tốt nghiệp. Trong số 35 Trường THPT công lập và ngoài công lập, có 14 trường đạt tỉ lệ 100% học sinh tốt nghiệp.
Bình Định có 16.146/17.383 thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 92,88%. Những trường có tỉ lệ học sinh được xét công nhận tốt nghiệp đạt 100% gồm: Trường Quốc học Quy Nhơn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Trường THPT Nguyễn Trân.
Tại Bình Phước, năm nay toàn tỉnh có 8.902 thí sinh dự thi, trong đó 8.752 thí sinh đậu tốt nghiệp, chiếm 98,31%. Cả tỉnh có 7 trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Bình Thuận có 10.510 thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp. Kết quả, tỉ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp hệ THPT đạt 97,97%, hệ GDTX, thí sinh tự do tỉ lệ đậu tốt nghiệp đạt 47,14%. Năm nay, toàn tỉnh không có trường nào có tỉ lệ đậu tốt nghiệp đạt 100%.
Toàn tỉnh Cà Mau có tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2019 là 96,12% (8.675 thí sinh), thấp hơn so với tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 là 1,69% (năm 2018 tỉ lệ đỗ 97,81%).
Tại Cần Thơ, toàn thành phố có tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 95,51% (năm 2018 là 96,76%). Trong đó, hệ giáo dục THPT đạt 97,77% (năm 2018 là 98,25%), hệ Giáo dục thường xuyên 62,65% (năm 2018 là 80,90%).
Tại Đà Nẵng, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của TP đạt 90,44%, trong số 9.673 đăng ký dự thi.
Hai trường có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100% là Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Hòa Vang. Trong khi đó, Trường THPT Khai Trí và Trường THPT Hiển Nhân có tỉ lệ tốt nghiệp thấp nhất, lần lượt là 39,1% và 42,2%.
Tại Đắk Lắk trong năm 2019, toàn tỉnh có 19.736 thí sinh đăng ký dự thi. Số lượng thí sinh được công nhận tốt nghiệp của tỉnh là 17.564, đạt tỷ lệ 88,87%. Trong số này, có 3.589 thí sinh dân tộc thiểu số chiểm tỷ lệ 18,16%.
Tại Đắk Nông, tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 đạt 92,76%, đứng thứ 52/63 tỉnh thành trong cả nước.
Tại Đồng Nai, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh đạt 92,77%; trong đó tỷ lệ đỗ của thí sinh THPT là 96,64%, hệ giáo dục thường xuyên là 67,65%. Con số này giảm nhẹ gần 5% so với năm 2018 (97,08)., trong đó hệ THPT là 99,39%, còn hệ giáo dục thường xuyên 82,1%. Về xếp hạng điểm trung bình thi THPT quốc gia, Đồng Nai đạt 5,337 điểm.
Tại Đồng Tháp, tỉ lệ đậu tốt nghiệp của hệ THPT là 97,59% (11.781/12.072 thí sinh dự thi), tỉ lệ đậu tốt nghiệp của hệ GDTX là 75,99% (424/558 thí sinh dự thi).
Gia Lai có tỉ lệ thí sinh đạt tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 đạt 90,62%. Trong đó khối THPT đạt 94,25%, khối GDTX đạt 42,31%. Toàn tỉnh có 4 trường đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%.
Với 71,96%, tỉ lệ tốt nghiệp của Hà Giang thấp hơn năm 2018 gần 17%. Năm 2018, Hà Giang cũng thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất cả nước.
Hà Nam có 8.039 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,57%. 200 thí sinh đã trượt tốt nghiệp (trong đó hệ THPT có 126 thí sinh, giáo dục thường xuyên 74 thí sinh).
Xét theo phổ điểm chung toàn quốc, Hà Nam có 3 môn điểm trung bình cao nhất cả nước gồm: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lý. Ba môn Toán và Vật Lý, Giáo dục công dân xếp thứ 3 toàn quốc có điểm trung bình cao nhất.
Tại Hà Tĩnh, theo số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT, tỉ lệ tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 ở Hà Tĩnh là 96,87%. Tỉ lệ này vẫn thấp hơn năm 2018 hơn 2% (99,03%). Trong đó, tỉ lệ tốt nghiệp giáo dục THPT là 97,68%; giáo dục thường xuyên là 87,49%.
Hải Dương có tỉ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT là 96,37%. Năm nay, toàn tỉnh có 18.860 thí sinh dự thi, trong đó, 18.175 thí sinh đậu tốt nghiệp.
Tại Hải Phòng, trong tổng số 18.147 thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019, có 17.664 thí sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 97,34%. Trong số 73 đơn vị đăng ký dự thi tại Hải Phòng, có 19 đơn vị có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%.
Tại Hậu Giang có 5.174/5.478 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, chiếm tỉ lệ 94,45%. Trong đó, tỷ lệ học sinh hệ THPT đỗ tốt nghiệp là 95,47%, hệ GDTX là 60,63% (năm 2018, tỉ lệ tốt nghiệp THPT sau phúc khảo đạt 97,84%).
Tỉnh Lai Châu có 2.970/3.076 thi sinh dự thi đỗ tốt nghiệp (đạt 96,55%).
Đặc biệt, Lai Châu có 14 đơn vị trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, chủ yếu là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, học sinh thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.
Tại Lạng Sơn, năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi của tỉnh Lạng Sơn là 8.832 thí sinh, số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 7491 thí sinh, chiếm tỷ lệ 90,34%. Trong khi đó, năm 2018 tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh này là 97,68%.
Hệ THPT có số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 6698/7242 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 92,49%).Hệ Giáo dục thường xuyên có số thí sinh đỗ tốt nghiệp là 793/1050 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 75,52%.
Tại Lào Cai, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Lào Cai có 6.231 thí sinh dự thi, tỉ lệ tốt nghiệp đạt 97,12%. Trong đó, tỉ lệ tốt nghiệp khối THPT đạt 97,57%, khối GDTX đạt 91,98%.
Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của toàn tỉnh Lâm Đồng là 97,45%. Trong đó, thí sinh hệ THPT đạt tỉ lệ 97,77%; thí sinh hệ GDTX đạt tỉ lệ 86,61%.
Tại Long An, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 97,16%. Chỉ tính các thí sinh có đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, ở môn Ngữ văn, tỉnh này có 9.151/13.002 bài thi từ 5 điểm trở lên, đạt 70,38%, trong đó điểm cao nhất là 8,75.
Nghệ An có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên toàn tỉnh năm 2019 đạt 95,24%, giảm 2% so với năm ngoái.
Sở GD-ĐT đang xét đặc cách cho 18 thí sinh không tham gia thi THPT Quốc gia do gặp sự cố trước và trong ngày thi. Tuy nhiên, con số này, dự kiến không tác động nhiều đến tỷ lệ công nhận tốt nghiệp.
Tỉnh Ninh Bình có 8.726 thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, có 8.723 thí sinh dự thi. Số thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ là 8.537, tỉ lệ xét tốt nghiệp sơ bộ đạt 97,87%. Trong đó, hệ THPT đạt tỉ lệ 98,93%; GDTX đạt tỉ lệ 87,87%.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Ninh Thuận có 4.492 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt 86% so với số học sinh dự thi.
Tại Phú Yên, toàn tỉnh có 10.032 thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019, trong đó 9.238 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 92,09%.
Tại Quảng Ngãi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Quảng Ngãi đạt 85,92%, thấp hơn gần 7% so với kỳ thi năm 2018. Trong đó, hệ THPT đỗ 88,15% và GDTX đạt 45,1%.
Trường THPT Chuyên Lê Khiết là trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, riêng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Trung tâm GDTX huyện Minh Long là 0%.
Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh Quảng Trị năm 2019 là 89,29%. Cả tỉnh có duy nhất 1 trường đạt tỉ lệ 100% tốt nghiệp là THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Thái Bình (dự kiến) có 18.117 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt 97,83%. Trong đó, khối THPT đạt 98,6%; khối giáo dục thường xuyên đạt 90,35%.
Thái Nguyên có 12.831 thí sinh đỗ tốt nghiệp, bằng 91,81%, (Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp khối THPT đạt 95,26%, học sinh khối Giáo dục thường xuyên tốt nghiệp đạt 76,56%).
Tại Thanh Hóa, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2019 của địa phương là 92,39%, giảm 5,07% so với năm 2018. Trong đó, khối THPT đạt 94,38%, khối bổ túc THPT đạt 64,04%.
Ở khối THPT có 2 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là Trường THPT Bỉm Sơn (có 285 học sinh dự thi) và Trường THPT Đào Duy Anh (7 thí sinh dự thi).
Tỉnh Tây Ninh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 93,95%, giảm 3,24% so với năm 2018.
Trong đó, khối THPT có tỷ lệ tốt nghiệp là 95,76%; GDTX: 56,54% và học sinh tự do đạt 25,42%. 8 trường có tỷ lệ tốt nghiệp từ 99% trở lên. Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Gò Dầu chỉ có 30,9%% học sinh đỗ tốt nghiệp.
Tỉnh Tuyên Quang có 6.911 thí sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90,47%. Trong đó, khối giáo dục THPT đạt 92,14%; khối GDTX đạt 49,99%.
Trà Vinh có 7.306 thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019, đạt tỉ lệ 96.72% (7306/7554). Trong số 44 đơn vị trường THPT trực thuộc Sở và các Trung tâm GDNN-GDTX, có 6 đơn vị đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%.
Tại Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2019 của tỉnh này đạt 71,97%. Trong đó, hệ THPT là 77,79%, còn hệ giáo dục thường xuyên giảm sâu, còn 28,34%. Toàn tỉnh có hơn 10.000 thí sinh đăng ký tham gia dự thi. So với năm 2018 (đạt 97,29%), tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung của Sơn La năm 2019 đã giảm hơn 25%.
Sóc Trăng có số thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT là 96,73% (giảm so với năm 2018 đạt 98,55%). Trong đó, hệ THPT đạt 97,63%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 71,86%.
Tỉnh Vĩnh Long có 9.728/10.013 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT, đạt tỉ lệ 97,15%. Toàn tỉnh có 8 trường THPT đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100%.
Tại Vĩnh Phúc kết quả xét tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt tổng chung là 97,83%, trong đó, tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh hệ THPT đạt 99,4%; tỉ lệ tốt nghiệp của học sinh hệ GDTX đạt 93,26%. Điểm bình quân bài thi các môn của thí sinh Vĩnh Phúc đạt 5,74 điểm, đứng thứ 6 cả nước về điểm trung bình chung.

(Tiếp tục cập nhật)

Thuý Nga - Khánh Hoà

tin nổi bật

Đề Vật lý thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Nam Định đã xây dựng đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý để khảo sát chất lượng học sinh trên địa bàn.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh của Nam Định

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Nam Định đã xây dựng đề thi thử môn Tiếng Anh để khảo sát chất lượng học sinh khối 12.

24 giờ cuối cùng, ôn Văn như thế nào để được điểm cao?

Chỉ còn một ngày nữa, là các sĩ tử 2K4 sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp THPT với bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự chuẩn bị… Thầy Đức Anh mách nhỏ cho thí sinh 10 điều cần làm để thăng hoa trong bài văn, ghi được điểm cao.

4 cách tra cứu điểm thi lớp 10 của Hà Nội

Theo thông báo của Sở GD-ĐT, việc chấm thi vào lớp 10 đang được khẩn trương thực hiện. Điểm thi vào lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất ngày 9/7.

Phát hiện thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ trước ngày thi tốt nghiệp

Những chiếc tai nghe siêu nhỏ được gắn với điện thoại để tuồn thông tin vào phòng thi đã bị công an phát hiện.

Gần 40 tỉnh, thành công bố điểm thi lớp 10 năm 2022

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã hoàn thành xong việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 và công bố điểm.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2022

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Nam Định đã xây dựng đề thi thử môn Địa lý để khảo sát chất lượng học sinh khối 12.

Bộ GD-ĐT đề xuất giảm mức tăng học phí: Các đại học nói gì?

Bộ GD-ĐT kiến nghị lùi khung học phí quy định tại Nghị định 81 thêm 1 năm, trong khi một số trường đã công bố tăng mạnh học phí từ trước đó.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2022

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, việc luyện đề thi thử phần nào giúp học sinh làm quen dạng thức đề, rèn tâm lý làm bài và thêm tự tin. Sở GD-ĐT Nam Định cũng xây dựng đề thi thử môn Lịch sử để khảo sát chất lượng học sinh.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Sinh học

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, việc luyện đề thi thử phần nào giúp học sinh làm quen dạng thức đề, rèn tâm lý làm bài và thêm tự tin khi vào thi chính thức. Sở GD-ĐT Nam Định cũng xây dựng đề thi thử môn Sinh học để khảo sát học sinh.

Lùi kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2022

Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (đợt 2) năm 2022.

Trường hợp thí sinh bị trừ điểm, hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT

Trong quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh vi phạm có thể bị trừ 50% số điểm, cho 0 điểm hoặc đình chỉ và hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2022

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc xây dựng đề thi thử môn Hóa học để khảo sát kiến thức của học sinh.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2022 của Vĩnh Phúc

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2022 được Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc xây dựng để khảo sát chất lượng học sinh trên địa bàn.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 của Nam Định

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT Nam Định đã xây dựng đề thi thử môn Toán để khảo sát chất lượng học sinh khối 12.